Mõisa seisund


Hetkeolukorrast

 1. Riguldi mõisa kompleksi kuuluvad hooned ja park kuuluvad meie koolile alates 18.05.1967.a. selle aja jooksul on neid hooneid kasutatud vaimse puudega õpilaste töö- ja puhkelaagriteks ning põhikooli lihtsustatud õppekavas sisalduva tööpraktika läbiviimiseks. Viimastel aastatel oleme õpilased viinud looduslähedase ja iseseisvaks eluks ettevalmistuse õppetegevuse läbiviimiseks Riguldisse kevadel aprillis ja mais ning sügisel septembris ja oktoobris. Tööpraktika vanematele klassidele (15 tundi nädalas) on toimunud juunikuu esimesel poolel. Meil on rajatud kooliaed ja tegeleme muinsuskaitse aluse pargi korrastamisega. Suviti oleme korraldanud projektipõhiseid töö- ja puhkelaagreid vaimupuudega õpilastele. 
 2. Oleme eelarveliste vahendite nappuse tõttu planeerinud töid teostada renoveerimisel põhiliselt projektide põhiselt ja meie kooli lapsevanemate initsiatiivil loodud MTÜ „Meie lapsed“ abil. I etapp oli projekti esitamine Muinsuskaitseametile projekteerimiseks raha saamiseks. Esimeses järgus kiideti meie projekt heaks ja alustati projekteerimistöödega. II etapp lõppes projekti valmimisega (Muinsuskaitseamet eraldas 60000.-). Mööbel on saadud humanitaarabina Saksamaalt ja Rootsist.

RIGULDI MÕISA KASUTAMINE


Tallinna I Internaatkool kasutab Riguldi mõisakompleksi alates 1967.a. laagrite korraldamisel  ja suvebaasina.
Kasutamine on  mittetulunduslikel eesmärkidel ja kasutaja oleks meie õpilane või kooliga seotud tegevus.
Suvisel ajal on kasutatud järgmiselt :
2005 – Tallinna I IK – Tallinna I Internaatkooli õpilased
2006 – Tallinna I IK – Tallinna Lastekodu – Laagna Lasteaed Põhikool
2007 – Tallinna I IK – Tallinna Lastekodu - Laagna Lasteaed Põhikool
2008 – MTÜ Lõvisüda, Tallinna I Ik, Tallinna Lastekodu
2009 – MTÜ Meie lapsed – Tallinna I IK õpilased
2010-MTÜ Meie lapsed- Tallinna I Internaatkool- Lasnamäe Lastekodu
2011- MTÜ Meie lapsed- Tallinna I Internaatkool- Lasnamäe Lastekodu-Õpilasmaleva rühmad
Kasutuse eesmärgid:
 1.       Riguldi mõisa kompleksi on õpilastele vaja väljaõppe vaasina eluks toimetuleku õppe korraldamiseks. Õpilastele saab organiseerida õppetööd ja töökasvatust väljaspool igapäevaseid kooliruume. Ainevaldkonnad, milles on võimalik erivajadustega lastele korraldada õppekasvatustööd on :
-          Loodusõpetus
-          Orienteerumisained
-          Kokandus
-          Kodu kaunistamine
-          Aiatöö
-          Ümbruse korrastus
-          Töökasvatus
-          Toimetuleku õpetus
-          Hügieeni nõuetele vastav käitumine
-          Suhtlemine eakaaslastega ja teistega arvestamine
-          Kehakultuur
-          matkatarkused
 1.  2  Erivajadustega lapsed vajavad kindlasti töö- ja puhkelaagri võimalust kompetentse personali järelevalve all. Raske on spetsiifiliste arengu- ja tervisehäiretega laste kaasamine tavalistesse puhkelaagritesse, kus on eesmärgid ja päevakava teised. Iga-aastast kasutamist on leidnud suvelaager lastekodudes elavatele erivajadustega lastele.
 1. 3.  Kasutamise aeg on olnud  suvine koolivaheaeg, õppeaasta I veerand ja IV veerand õues õppe laagritena ja praktika läbiviimise kohana.
 1. 4.  Õpetajate täiendkoolituste läbiviimiseks

SWOT analüüsSisemised tugevused (S)
Sisemised nõrkused (W)
1.Asukoht keset suhteliselt puutumatut loodust
1.Kauge asukoha tõttu seni mitte pidevalt kasutust leidnud
2.Läheduses marja- ja seenemetsad
2.Kauge asukoha tõttu vajab pidevalt koha peal elavat valvurit ja korrashoidjat
3.Läheduses mererand
3.Korrashoid nõuab palju ressurssi
4.Piisavalt suur krunt, et võimaldada erinevaid tegevusi õues, kaasaarvatud köögiviljakasvatus
4.Lähedalasuv rand on kivine, ujumisrand kaugemal
5.Suurest teest piisavalt kaugel ja üsna privaatne, läheduses vaid üks naaber
5.Territoorium vaid osaliselt korrastatud
6.Suur maja, kuhu mahub korraga üritusel või laagris osalema kümneid inimesi
6.Puudub süsteemne ja mõtestatud köögiviljakasvatus
7.Vanaaegne maja, mis annab seal käijatele aimu endiste aegade kohta
7.Puudub puuvilja- ja marjaaed
8.Maja on enam-vähem kasutuskõlblikus seisundis, tubades on mööbel
8.Maja on ahjuküttega, talvel külm ja amortiseerunud. Kogu hoone vajaks remonti
9.Esmased tualeti- ja pesemisvõimalused olemas
9.Kogu krunt ei ole piisavalt kindla piirdega suletud
10.Sauna olemasolu
10.Maja ligiduses asub tiik
11.Annab lastele ja kooli töötajatele võimaluse viibida looduses, tugevdab sidet loodusega ja võimaldab viia teadmisi loodusest õpilasteni praktilisemal ja konkreetsemal viisil
11.Usaldusväärse ja kompetentse personali leidmine keerukas
12.Võimaldab praktiseerida õpilastel mitmeid töid ja tegevusi, mis ei ole linnas õppides võimalikud
12.Transport Tallinnast Riguldisse on pika vahemaa tõttu kallis.
13.Arendab õpilaste iseseisva toimetuleku oskust, kuna tuleb viibida mitu päeva kodust eemal
13.Puuduvad kaasaegsed toiduvalmistamise võimalused
14.Pakub mõtestatud ja eesmärgipärast, kuid puhkamist võimaldavat tegevust suviseks koolivaheajaks, võimaldades vanematele vahel hädavajalikku vaba aega
14.Pesemisvõimalused ei ole kuigi head.
15.Suurendab õpilastes oma kooli tunnet läbi ühiste laagrite, tegevuste ja vaba aja veetmise
15. Kaupluse ja arstiabi kaugus
16.Suurendab ka töötajates oma kooli tunnet, kui saab viibida seal nii koos õpilastega kui oma puhkust veetes

17.Välja on kujunenud regulaarne õppepraktikate läbiviimise traditsioon kevadel ja sügisel

18.Koolil on oma transpordivahendid

19.Kooli töötajad on väljaõppe saanud laagrikasvatajad

20.Kooli töötajatel on piisavalt kogemusi praktikate ja laagrite läbiviimisel Riguldis

21.  SA toel Maarjaküla taolise kodu ehitamise võimalus

Välised võimalused (O)
Välised ohud (T)
1.Pakkuda laagriteenust erivajadustega lastele teistest asutustest.
1.Asukoht kaugel Tallinnast, klientide jaoks kohaletulek kauge ja kallis
2.Üürida välja ruume koolituste, seminaride, laagrite  ja teiste ürituste läbiviimiseks
2.Mõisa renoveerimiseks ressursside leidmine keeruline, renoveerimine kallis -muinsuskaitse
3.Pakkuda praktikavõimalust üliõpilastele aia kujundamisel ja rajamisel
3.Kui mõis kallilt renoveerida siis võib-olla ei jää tulusamate tegevuste kõrvalt palju aega oma õpilastele mõisa kasutamiseks.
4.Kasutada vabatahtlike abi nii aia kui maja juures vajalikel töödel
4.Talvel on mõisale ligipääs keeruline.
5.Kasutada lapsevanemate abi nii aia kui maja juures avajalikel töödel
5.Omaniku muutus
6.Teha koostööd kohaliku kogukonnaga, pakkudes neile võimalust vastutasuks vajalikele töödele kasutada kokkulepitud tingimustel mõisa ruume.
6.Vähene rahastatus ei anna kindlustunnet
7.Osaleda projektikonkurssidel, et leida võimalusi Riguldi arendamiseks

8.Kui on vabu aegu pakkude ruume üürile ka teistele Läänemaa koolidele oma ürituste läbiviimiseks.

9.Luua Riguldisse koolivaheaegadel toimiv vaba aja ja teraapiakeskus.

10.Pakkuda oma töötajatele võimalust kasutada odavalt Riguldi ruume.

11.Projektitoetuste taotlemine


 Eesmärgid

 1. Erinevate projektide ja taotluste kirjutamine raha saamiseks remonttöödeks
 2. Köögivilja, marja ja puuviljaaia rajamine  
 3. Erinevate üliõpilaste ja  vabatahtlike  kaasamine (Räpina aianduskool – aia planeerimiseks jne)
 4. Aastaringselt erinevatele sihtgruppidele laagrite, koolituste, ürituste  korraldamine
 5. Õpilastele aastaringselt õuesõppe korraldamine
 6. Reklaamida ja tutvustada  võimalusi Riguldi mõisa  kasutamiseks (lastevanemad, õpetajad jne)
 7. Maarjaküla taolise  kodu ehitamine
 8. Koostöö arendamine  Läänemaa  Noarootsi vallaga