Riguldi Kodu loomine


Juba mõned aastad mõtlevad ja muretsevad Tallinna 1. Internaatkooli õpilaste vanemad, mis saab nende lastest peale kooli lõpetamist. Tekkis idee  luua vilistlastele kodu, kus nad saavad ennast teostada ja elada nii täisväärtuslikku elu, kui nende seisund vähegi võimaldab. Kohaks on valitud senini ainult kooli suvekoduna tegutsenud Riguldi mõis. Mõis asub looduslikult kaunis kohas Noarootis vallas ja pindalalt on 3,6 hektarit suur. Mõis on aga kahjuks väga halvas seiskorras ja tõenäoliselt laguneb täielikult ilma remondita mõne aasta jooksul. Seetõttu kattuks Riguldi mõisa seisukorda arvesse võttes sinna vilistlaste kodu luues ühine eesmärk – Riguldi mõis saab korda ja majanduslikult iseseisvaks ja kooli vilistlased saavad endal kodu, kus nende elul on rohkem värvi ja väärtust ning kus nad tunnevad ennast turvaliselt
10. jaanuaril 2011. aastal võeti vastu otsus põhikirja kinnitamiseks ja 04.03.2011 seisuga on SA Riguldi Kodu äriregistrisse kantud.

Eesmärgid
  • Rajada Noarootsi valda, Riguldi külla Riguldi mõisa ja selle ümber olevale sotsiaalmaale – Riguldi kodu.
  • ·         Riguldi mõisahoone jätkusuutlik majandamine ja arendamine koolitus ja praktikabaasiks;
  • ·         aidata kaasa kooliõpilaste eluterve koolikeskonna loomisel ja säilitamisele;
  • ·         hoolitseda kooli vilistlaste edasise käekäigu eest ja võimaldades nendele, vastavalt nende võimetele abistada kooli õpilasi.
  • ·        Sihtasutuse eesmärkide elluviimiseks luuakse külakogukond, mis koosneb intellektipuudega   inimestest (= külaelanikud) ja kaastöölistest (=inimesed, kes aitavad toime tulla intellektipuudega inimestel.)
  • ·       Küla elanikeks vastuvõtmisel eelistatakse alati Tallinn 1 Internaatkooli lõpetajaid.

       
Visioon
Restaureeritud Riguldi mõisahoonesse tuleb Riguldi kodu keskus, kuhu esimesele korrusele tulevad õpitoad, töökojad, suur saal ja muud üldkasutatavad ruumid. Teisele korrusele tulevad külaelanikke ja personali eluruumid. Mõisa ümber olevale sotsiaalmaale on kavandatud ühe korruselised elumajad, mis on mõeldud samuti külaelanikele.
Töökodades tehakse erinevaid käsitöid, mille tulem realiseeritaksee laatadel, jaekaubanduses ja internetis. Lisaks töökodadele töötavad külaelanikud ka aia-ja põllumaal, kasvatades küla tarbeks puu-, juur- ja köögiviljad ise. Külaelanikele pakutakse võimalust juhendajate käe all kultuuri loomisest osa võtta, samuti kutsutakse külla erinevaid esinejaid ja korraldatakse huvitavaid üritusi.