Tegevusplaan


SA Riguldi Kodu tegevusplaan aastaks 2011
Koostaja Ivar Kraan, SA Riguldi Kodu, juhatuse liige
Jaanuar- veebraur
Koolitused: 26.jaanuar KIKi infopäev Sikupilli keskkoolis
Nordplus  programmi infoseminar 1. veebruaril Tallinnas
SA Riguldi Kodu registreerimine, pangakontode avamine.
Märts-aprill
Noarootsi vallavalitsuse külastamine eesmärgiga tutvustada sihtasutust ja teha selgeks valla seisukoht maa eraldmisest ja sihtasutuse abistamisest.
Arutelu Tallinna linnavalitsusega Riguldi mõisast ja selle kasutusõiguse saamisest.
SA Rigludi Kodu slogani leidmine.
Kodulehe loomine, toetuste kandmiseks pangalinkide aktiveerimine kodulehel. Tasulise numbri aktiveerimine, mille kaudu heategijad saavad annetada sihtasutusele raha.
Registreerimine keskkonda www.help.ee
Läbirääkimised võimalikke toetuste saamiseks Lions klubiga, Dharma fondiga ja erinevate firmadega.
Mai-august
Olenevalt, kuidas kulgevad läbirääkimised Tallinna linnavalitsusega ja Noarootsi vallavalitsusega, tuleb tegelema hakata detailplaneeringuga, erinevate lubade, kooskõlastustega ja projektide rahaliste  taotlustega (detailplaneeringule ja mõisa veevärgile). Detailplaneerigu tegija ja veevärgi ehitaja otsimine.
Jooksvalt rahaliste toetuste ja sponsorite otsimine.
September- detsember
Loodetavasti esimeste projektide rahastamine (detailplaneering, Riguldi mõisa veevärgi restaureerimine).
Jooksvalt rahaliste toetuste ja sponsorite otsimine.

Aeg
Tegevus
Teostaja
Maksumus
Rahastaja
Jaanuar-
Veebruar
Koolitused
Ivar Kraan
tasuta
-

SA Riguldi Kodu registreerimine.
SA asutajad, Ivar Kraan
196.- eurot
SA asutajad

Pangakontode avamine.
Ivar Kraan
tasuta
-
Märts-aprill
Noarootsi vallavalitsuse külastamine.
Ivar Kraan ja Ev Kraan
Koolibussiga Riguldi külastamise ajal.
Kool

Talline linnavalitsuse külastus.
Ivar Kraan ja Evi Kraan
tasuta
-


Riguldi Kodu slogani valimine
SA nõukogu ja juhatus
tasuta
-

Kodulehe loomine koos kõige vajalikuga.
Ivar Kraan
0-150.- euri
SA annetajad

Registreerimine keskkonda www.help.ee
Ivar Kraan
tasuta
-

Läbirääkimised  Lions klubiga, Dharma fondiga ja erinevate firmadega.
Ivar Kraan
tasuta
-
Mai-august
Detailplaneeringu ja muude vajalikke kooskõlastuste välja selgitamine.
Ivar Kraan
Tasuta või vajadusel kooli transpordiga
Kool

Riguldi mõisa veevärgi ehitaja ja rahastaja otsimine.
Ivar Kraan
Tasuta või kooli transpordiga
Kool

Jooksvalt rahaliste toetuste ja sponsorite otsimine.
Ivar Kraan ja SA nõukogu
tasuta
-
September-detsember
Detailplaneeringu ja muude vajalikke lubade ajamine.
Ivar Kraan
Pole teada
Pole teada

Riguldi mõisa veevärgi ehitamise algus
Ivar Kraan
Pole teada
Pole teada

Jooksvalt rahaliste toetuste ja sponsorite otsimine.
Ivar Kraan ja SA nõukogu
tasuta
-

 Tegevusplaan aastateks 2011-2020


 Eesmärk: Maarjaküla taolise kodu loomine intellektipuudega noortele
Aeg
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2010
Tegevused
 SA Riguldi Kodu loomine,
 x

Erinevate fondidega, firmadega, ametitega  koostöö,
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Veevärgi ehitaja ja rahastaja otsimine, sponsorite ja rahaliste toetajate leidmine,

x
x
x
x
x
x
x
x
x
Detailplaneeringu ja muude vajalike lubade saamine

x
x Kodulehe loomine
x

Registreerimine keskkonda www.help.ee
x

Erinevate projektide kirjutamine
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Veevärgi ja kanalisatsiooni ehitus

x
xPeahoone remonttööde  teostamine

Võima
lusel
Võima
lusel
Võima
lusel
Võima
lusel

Töökodade rajamine


x
x
x

Riguldi mõisa praktika ja koolitusbaasiks arendamine
x
x
x
x
x

Riguldi Kodu elumajade ehituse  alustamine


võimalusel
Aeg
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2010
Omatul u teenimine looduslikust materjalist valmistatud meenete müük


x
x
x
x
x
x
x
x
Eesmärk: Aastaringselt erinevate ürituste , laagrite , koolituste korraldamine
Täiendkoolitused õpetajatele
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Lastevanematele koolituste korraldamine

x
x
 x
x
x
x
x
x
x
Intellektipuudega noortele laagrite korraldamine
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Erinevate projektide läbiviimine

x
x
x
x
x
x
x
x
x
Eesmärk: Õuesõppe korraldamine õpilastele
Köögivilja, marja- ja puuviljaaia planeerimine,
x
x
Köögivilja kasvatamine

x
x
x
x
x
x
x
x
x
Marjapõõsaste istutamine

võimalusel
võimalusel
x
x
x
xViljapuude istutamine

võimalusel
võimalusel
x
x
x
Üliõpilaste ja vabatahtlike kaasamine

x
x
x
x
x
x
x
x
x
Töö ja  puhkelaagrite läbiviimine

x
x
 x
x
x
x
x
x
x
Erinevate projektide kirjutamine
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


Iga õppeaasta lõpul analüüsitakse õpetajaskonna ,kooli õppenõukogu, hoolekogu ja SA Riguldi Kodu  töö tulemusi tegevusvaldkonniti, vajadusel tehakse tegevuskavadesse muudatusi


Mõisa rahastamisplaanid
Riguldi mõisa rahastuse plaanid lisaks arengukavale


                                                               2011                2012                2013               2014
Kanalisatsioon ja vesi                                    38000              20000 

Remonditööd                         7500                10000              10000              10000

Koostas Evi Kraan
26.04.2011